Kontakt

Kaszuby Inwest S.A.

Tel. 058 778 20 00

Tel. 058 778 18 52

e-mail: biuro@centrum-kaszuby.pl

______________________________

Siedziba Spółki: Wejherowo ul. I Brygady Pancernej WP 28

NIP:   588-20-04-409

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000493015.

Kapitał zakładowy: 4.900.000 PLN - opłacony w całości

Spółka jest właścicielem i zarządcą Centrum Handlowego Kaszuby

______________________________

Komunikacja z akcjonariuszami

Bieżące komunikaty:

    Komunikat z dnia 30-09-2020

PIERWSZE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Spółka pod firmą Kaszuby Inwest Spółka Akcyjna z siedzibą w Wejherowie wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000493015 (dalej: „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki przy ul. I Brygady Pancernej Wojska Polskiego nr 28, 84-200 Wejherowo, w dniach roboczych w godzinach 10.00 – 14.00.

Złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

    Komunikat z dnia 29-10-2020

DRUGIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Spółka pod firmą Kaszuby Inwest Spółka Akcyjna z siedzibą w Wejherowie wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000493015 (dalej: „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki przy ul. I Brygady Pancernej Wojska Polskiego nr 28, 84-200 Wejherowo, w dniach roboczych w godzinach 10.00 – 14.00.

Złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

    Komunikat z dnia 29-11-2020

TRZECIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Spółka pod firmą Kaszuby Inwest Spółka Akcyjna z siedzibą w Wejherowie wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000493015 (dalej: „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki przy ul. I Brygady Pancernej Wojska Polskiego nr 28, 84-200 Wejherowo, w dniach roboczych w godzinach 10.00 – 14.00.

Złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.”

    Komunikat z dnia 29-12-2020

CZWARTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Spółka pod firmą Kaszuby Inwest Spółka Akcyjna z siedzibą w Wejherowie wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000493015 (dalej: „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki przy ul. I Brygady Pancernej Wojska Polskiego nr 28, 84-200 Wejherowo, w dniach roboczych w godzinach 10.00 – 14.00.

Złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.”

    Komunikat z dnia 29-01-2021

PIĄTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Spółka pod firmą Kaszuby Inwest Spółka Akcyjna z siedzibą w Wejherowie wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000493015 (dalej: „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki przy ul. I Brygady Pancernej Wojska Polskiego nr 28, 84-200 Wejherowo, w dniach roboczych w godzinach 10.00 – 14.00.

Złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.”

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] ZAMKNIJ